Brems verden, alle må med

Av Øystein Dørum - 15.mai.2007 @ 16:04
LOs krav om norsk målform i Statoil-styret illustrerer godt vanskene som oppstår når globaliseringen rykker oss tettere innpå livet. Kravet er både forståelig og legitimt, og ikke «fjollete» slik Finansavisen fastslår på lederplass.

Statoil bør lytte. For internasjonaliseringen må også ha støtte hos de ansatte.

Vinn-vinn
Globaliseringen er vinn-vinn. Vinn for fattige land som får tilgang til industrilandenes markeder, kapital og kompetanse, og kan øke sitt velstands- og velferdsnivå år for år. Og vinn for industrilandene, som får nye markeder for sine varer og tjenester, og som gjennom billigimporten holder prisvekst og rentenivå nede, og kan frigjøre arbeidskraft til bruk på områder der den kaster mer av seg.

Norge har tjent mest av alle industriland på globaliseringen. Vi har hatt samme gevinster som andre industriland, men har dessuten gjort gode penger på sterkt økte priser for de varene vi uansett eksporterer og selger, som olje. Men hovedårsaken til at Norges inntekt per innbygger i dag er helt i verdenstoppen, er ikke den høye prisen på olje. Vår velstand avspeiler at vi hele tiden har vært flinke til å utnytte de muligheter som handel med andre land har gitt oss. Vi har svømt medstrøms, og ikke motstrøms. Ved hele tiden å omstille, vekk fra lavproduktiv lavkostproduksjon og over mot mer verdifull produksjon, har vi økt verdiskapingen per innbygger og dermed velstandsnivået. Dette har vært Norges virkelige fortrinn.

Det koster
Men omstillinger er ikke gratis. Det koster den enkelte, ved at den jobben man hadde en vakker dag flyttes til Polen. Det koster samfunnet på kort sikt ved at fristilt arbeidskraft går uvirksom. Og det koster ved at kompetanse, kunnskap og betraktningsmåter vi én gang hadde, gradvis mister sin verdi, mens annen kompetanse blir mer verdifull.

Som kinesisk. Eller engelsk. Statoil er ikke lenger «bare» et selskap som produserer olje på norsk sokkel. Nesten en sjettedel av produksjonen skjer nå utenlands. En femtedel av aksjene er på utenlandske hender. Det er utenlands selskapet primært ønsker å ekspandere.

Dermed er det naturlig at selskapet ønsker å kunne rekruttere styremedlemmer utenlands. Bortsett fra Danmark og Sverige betyr dette engelsk som arbeidsspråk. LO liker ikke dette, og vil med loven i hånd forby engelsk på styremøtene i norske selskaper. Finansavisens redaktør - Trygve Hegnar - kaller dette «fjolleri» og hevder at LO er «helt på viddene» når man hevder at engelsk styrespråk vil utelukke store deler av befolkningen.

Hemmes
Mon det. Jeg vil tro at Statoils styremøter innebærer strategiske beslutninger av kompleks karakter, der blant annet tekniske, økonomiske og politiske forhold spiller inn. Å stille de riktige spørsmålene, og være trygg på at de rette beslutningene tas, kan være komplisert nok på ens eget morsmål, og det er lett å se at personer som ikke snakker engelsk i det daglige vil hemmes i stor grad dersom møtene vil foregå på engelsk. Fellesforbundets Kjell Bjørndalen, som er foreslått som nytt styremedlem, har da også vært ærlig nok til å innrømme at han vil slite med engelsken. Men han er neppe den eneste i sin aldersgruppe og med sin yrkesbakgrunn som er bedre på norsk enn engelsk.

Dermed er det liten tvil om at innføring av engelsk vil redusere arbeidstakersidens frihet til å velge beste mann eller kvinne for styrejobben. Da er det heller ikke «fjollete» å kreve en løsning som ikke begrenser denne friheten. Dette handler om å sikre de ansattes medbestemmelsesrett i et viktig selskap der staten ennå sitter med over 70 prosent av aksjene. Det er Hegnar som fremstår som fjollete (eller bedre, lettvint) når han synes LO skal gi fra seg denne innflytelsen uten sverdslag.

Sosial dumping
Noe av den samme indignasjonen melder seg når LO og andre arbeidstakerorganisasjoner angriper det som i LOs språkdrakt er «sosial dumping», dvs. at østeuropeere ansettes hos norske arbeidsgivere for vesentlig lavere lønn, ofte også dårligere arbeidsvilkår, enn norsk arbeidskraft med samme kompetanse. Men om LO ikke tok til motmæle her ville jo ikke organisasjonen gjøre jobben sin! Slik Rederiforbundet ikke gjør sin jobb om de ikke jobber for best mulig rammevilkår for sine medlemsbedrifter.

Uttrykket «sosial dumping» er misvisende, for de som kommer hit på jakt etter jobb fallbyr ikke sine tjenester til underpris. Tvert i mot er de, som forrige århundres norske USA-emigranter, på jakt etter en økonomisk sett bedre tilværelse, noe svært mange av dem synes å lykkes med. Og LOs omsorg for dem som kommer hit på jobbjakt matches ikke av noen tilsvarende omsorg for dem som jobber enda flere timer for atskillig lavere lønninger på kinesiske tekstilfabrikker.

Selvfølgelig. For disse konkurrerer ikke om norske jobber, og betyr lite for utviklingen av jobbvilkårene hos oss.

Bremse globaliseringen
Jeg er ingen sterk tilhenger av at prosesser presenteres som uavvendelige, at Norge må velge samme vei som landene rundt oss. Vi har valgt å stå utenfor EU, og foreløpig går det helt greit (selv om det for Europa-entusiastene neppe føles slik). Tilsvarende kan vi - i hvert fall et stykke på vei - velge å bremse omstillingene som måtte følge av globaliseringen, ved å legge flest mulig hindringer i veien for ytterligere åpning av vår økonomi.

Men det er vanskelig å tro at dette er lurt, dvs. at det gagner oss på lengre sikt. Som lite land med et nokså ensidig ressursgrunnlag er det åpenbart smarteste å svømme med, og fortsette omstillingene. Og en politikk som sporer Norge av i forhold til velstandsveksten utenlands kan vanskelig få oppslutning hos et folk som velger fritt. Men, i forlengelsen av dette: Videre oppslutning om globaliseringen fordrer også at den gagner oss alle. Dersom globaliseringen går hånd i hånd med større lønnsforskjeller, redusert innflytelse for arbeidstakerne og dårligere arbeidsvilkår for store grupper, vil prosessen miste legitimitet - slik også den amerikanske sentralbanksjefen har påpekt.

Fagbevegelsens protester mot enkelte av globaliseringens utslag er selvfølgelig reinspikket interessekamp. Likevel er det uklokt å ikke ta protestene på alvor. For om arbeidstakerne ikke kan godta det som skjer, vil de fortsette å jobbe mot, og ikke for, videre åpning av norsk økonomi.

Bør LO så få gjennomslag for sitt syn om lovforbud mot engelsk i styrerommene? Et generelt forbud er ikke veien å gå, for selskaper er ulike. Men Statoil og andre norske selskaper bør lytte til hva de ansatte mener om dette. På kort sikt er norsk et rimelig krav, på lengre sikt er det trolig ikke det. Slik fagbevegelsen har godtatt omstillinger og utflagging av jobber som ikke lengre er lønnsomme å opprettholde i Norge, vil den måtte akseptere at den ikke kan bremse internasjonaliseringen av et norsk selskap ved å kreve norskkunnskaper av styremedlemmene.

Her, som ellers, må svaret være omstillinger og tilførsel av ny kompetanse.

Kommentarer:
Postet av: Rolf

Det kan da ikke være et stort problem å holde styremøter der man bruker både norsk og engelsk?
Hva med møtene i FN?

15.mai.2007 @ 22:42
Postet av: Mustapha Mond

Dørum fortsetter sine søknader om å få lov til å bli den neste Finansministeren for Ap. Gjesp.

Problemet er at når man trenger internasjonal erfaring er kanskje ikke en som ikke engang behersker engelsk dem man burde velge? Kanskje man rett og slette ikke skulle bruke Statoil styret som søppelplasse/belønningssystem for Fagbevegslens penger til AP?

16.mai.2007 @ 13:24
Postet av: Birger

Hvem tar vel selvhøytidelige kongelige "vi"-Hegnar spesielt alvorlig?

17.mai.2007 @ 22:56

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5440253

Øystein Dørum

Øystein Dørum har siden 1998 vært sjeføkonom DnB/DnB NOR Markets. Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO, grunnfag sosialantropologi i tillegg, master i statsvitenskap fra London School of Economics, autorisert finansanalytiker (AFA). Studentengasjementer i Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå 1984-87. Konsulent / rådgiver / underdirektør Finansdepartementets økonomiavdeling 1988-95. Nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, DG EcFin, våren 1993 i forbindelse med Norges EU-medlemskapssøknad. Analytiker/seniorøkonom Gjensidige NOR 1995-98.

hits