Svartebørs? Ja takk!

Av Øystein Dørum - 09.aug.2006 @ 10:22
Kulturminister Trond Giske vil ha forbud mot videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Han vil forby svartebørs, men det forslaget bør ikke vedtas.

Svartebørssalg representerer ikke noe stort samfunnsproblem som må reguleres med lov. I tillegg bidrar det til å klarere markedet. Og det finnes flere gode alternativer til lovforbud.


Enhver konsertgjenger kjenner fenomenet: Svartebørshaiene som sirkler rundt og kjøper og selger billetter («Got any spare tickets? Buy or sell?»), og putter marginen i lomma. Andre gjør det samme via internett. Det er lett å betrakte disse som uønskede parasitter, som må vekk. Som Kulturdepartementet målbærer i høringsnotatet: «…sikre forbrukerne og kulturlivet mot økonomisk utsuging».

 

Dette er bakgrunnen for at Kulturdepartementet 11. juli sendte på høring et lovforslag om å forby videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer til overpris. Men det er noe halvhjertet, for ikke å si naivt, over forslaget. Det legges nemlig ikke opp til noen sanksjoner mot overtredelse. Ser politiet svartebørssalg skal de påtale og stanse det, men ikke foreta seg noe mer. Og kjøperne skal vite at merpris er ulovlig, og dermed takke nei. Dersom de likevel kjøper, og så kan dokumentere at de har betalt for mye, skal de med forbrukerombudet i ryggen, kunne kreve påslaget tilbakebetalt. For uten de klassiske haiene, vil forbudet også ramme dem som kjøper billetter og «pakker» dette sammen med reise og overnatting.

 

Det er vanskelig å se at videresalg av billetter representerer noe stort samfunnsproblem. Arrangøren får like store inntekter uansett om billettene videreselges eller ikke. I de tilfeller arrangementet ikke selges ut, og svartebørshaiene brenner inne med billetter, får arrangøren større inntekter enn om de selv sto for hele salget. Og kjøperen betaler aldri mer enn han/hun mener arrangementet er verdt. Selv om mange betrakter en cupfinale eller en Rolling Stones-konsert som fullstendig nødvendig for å overleve som menneske, er det vanskelig å anlegge samme perspektiv fra et samfunnsmessig ståsted. Det er heller ikke slik at alle billettene går på svartebørs. De som er ivrige nok, får kjøpt. Det er bare å legge seg i kø.

 

«Svartebørsen» fyller dessuten flere funksjoner. Pakkingen av billetter sammen med andre tjenester er et produkt, som gir grunnlag for verdiskaping og sysselsetting. Pakkingen kan den enkelte kanskje like gjerne foreta selv, men mange er villige til å betale for å slippe merarbeidet. Gjennom pakkingen kan en da også nå kjøpere som kanskje ikke ville kjøpt billett i utgangspunktet.

 

Svartebørsen gir en ny mulighet til etternølerne, alle de som da billettsalget startet ikke skjønte at Rolling Stones var noe de måtte se, eller på det tidspunkt ikke hadde konsertdagen ledig. Kravet er bare at deres betalingsvillighet for billetten er større enn for dem som sitter på billettene i dag. Om den halvgamle bankmannen byr dobbelt for den unge studentens billett, kan begge gå seirende ut av transaksjonen. Studenten kan jo se bandet senere i livet, når økonomien er bedre. (Her er kanskje ikke Stones, med sin gjennomsnittsalder på 62, noe godt eksempel.)

 

Motsatt kan selv bankmannen brenne inne med billetter fordi venner svikter i avgjørende øyeblikk. Skulle billetten da ikke kunne videreselges? Skulle man da ikke kunne selge den for det noen var villige til å gi for den? I hvilke andre markeder finner vi det nødvendig å innskrenke eiendomsretten på denne måten? Ingen hever et øyenbryn om noen kjøper en sjelden LP-plate og snur seg rundt og videreselger denne for det dobbelte. For den del er det få reaksjoner på at enkelte tar sjansen på å kjøpe en leilighet for senere videresalg, så lenge man ikke selv megler denne leiligheten.

 

Om svartebørssalg ikke ønskes, finnes det andre grep enn forbud som kan redusere omfanget. Ved arrangementer som ventes å bli utsolgt kan arrangørene selv legge ut billettene etappevis til stigende priser. Slik kan arrangørene selv ta merfortjenesten. Bare det å spare et stort antall billetter for salg til like før konserten vil øke spekulantenes risiko for at de ikke får solgt alle billettene. Men det øker selvfølgelig også risikoen for at arrangøren selv brenner inne med billetter, som illustrerer noe av funksjonen spekulasjonen kan ha, nemlig å avlaste arrangørrisiko. Arrangøren kan selv pakke billettene, med reise og opphold, men beveger seg kanskje da utenfor egen kjernekompetanse. Arrangørene kan dessuten, slik flere nå gjør, begrense antall billetter man selger til hver enkelt.

 

En velutviklet web-basert «børs» for annenhåndsomsetning ville gjøre annenhåndsmarkedet mer gjennomsiktig og dermed redusert fortjenestemulighetene ved videresalg. En enklere løsning er om arrangørene selv forpliktet seg til å kjøpe tilbake billetter (for videresalg) om konserten var utsolgt. 

 

Kulturdepartementet nevner selv billettregistrering på navn som et alternativ, men det høres komplisert/fordyrende ut. Dessuten vil alltid noen være forhindret fra å gå, og må da kunne gi/selge billetten til andre.

Et forbud kan vi klare oss godt uten.


Kommentarer:
Postet av: Johnny

Man vil ikke hindre privatpersoner fra å selge billetter de ikke kan bruke! Meningen er å stoppe virksomheter som har som forretningside å karre til seg flest mulig billetter fra arrangøren for å selge dem videre med profitt. Er dette en nobel samfunnsgjerning som vi ikke kan greie oss uten? Jeg vil påstå at det er en helt unødvendig megler som ubedt tvinger seg i mellom arrangør og kunde.

09.aug.2006 @ 10:56
Postet av: Tor Iver

Svartebørsselgere "tilraner" seg en begrenset ressurs de ikke har tenkt å bruke selv - billetten - og selger den videre til noen som har behov for den, og som ikke kan få kjøpt billetten fra utsteder til den pris utsteder har bestemt. Dette er ikke annet enn snylting.

"Svartebørsen gir en ny mulighet til etternølerne" - nei, det gir ikke flere muligheter enn de ville hatt om de samme billettene var hos opprinnelig utsteder. Mange arrangører har (som du påpeker) gått til det skritt å "holde tilbake" et antall billetter nettopp for å hindre at disse etternølerne skal bli flådd av disse snylterne du velger å forsvare.

09.aug.2006 @ 11:11
Postet av: Patrick

Dørum er inne på endel positive sider med billettformidling, men dropper det viktigste: Problemet med svartebørs er først og fremst relatert til at de organiserte formidlerne klarer å kuppe til seg en uforholdsmessig del av billettene. Fx var det nesten umulig for den gjengse fotballsupporter å få tak i billetter til Brasil, og det blir like vanskelig foran cupfinalen. Derimot er det åpenbart at svartebørsen ikke har de samme problemene. Om det er folk hos arrangøren som driver en privat butikk i butikken skal man være forsiktig med å spekulere i, men noen har det enklere enn andre når det gjelder å få tak i billetter.

Man behøver ikke være geni for å skjønne at arrangementer som overnevnte er svært lønnsomme for agentene, og sannsynligvis utgjør en stor del av den totale profitten de sitter inne med. De tjener altså store deler av smøret på brødet sitt som rene parasitter, og langt mindre på den verdiskapningen de gjør ved "pakking" eller en ny sjanse for etternølerne. Det er nettopp denne delen av markedet jeg ønsker man fikk tatt knekken på. Om dette gjøres mest effektivt ved et forbud, eller om man kunne løst det samme problemet ved at arrangørene gjorde grep (stoppet "private butikker", vanskeliggjorde sponsor-salg, e.l.) vet jeg ikke. Men Dørums glorifisering av en bransje som livnærer seg på et marked med vesentlige brister, kjøper jeg absolutt ikke.

09.aug.2006 @ 11:16
Postet av: Kenbergen

Kjøpte selv billett til fjorårets Birkebeinerritt på "svartebørsen". Men det var selvsagt til kostpris. Selger ville kun ha dekket porto for å sende den til meg. Selvsagt helt ok det. Poenget er: Så vidt meg bekjent er det en uskrevet regel at dersom man har kjøpt billett, og av en eller annen grunn ikke kan stille, selger man billetten, evt. gir den bort UTEN at man skal tjene på dette. Regelen er forøvrig skrevet dersom men selger gjennom nettsiden til Brikebeineren, men de kan selvsagt ikke kontrollere hva som skjer utenfor. Dersom likevel noen prøver å tjene på slikt, vil garantert ingen kjøpe av dem, samt at de vil bli svartelistet fra å kjøpe/selge i fremtiden (slike navn sprer seg fort i miljøet). Men dessverre gjelder tydeligvis ikke denne kotymen over alt. Ja: Svartebørshaier er parasitter, og nei: De gjør overhodet ikke noe samfunnsnyttig. Det er faktisk mulig å være gentleman også i 2006. Ja til forbud, og IKKE kjøp på svartebørs / pakker! Vi trenger ikke mate parasittene, gjør vi vel?

09.aug.2006 @ 11:35
Postet av: Nils

Det største problemet med billettter kjøpt på svartebørs, er at man ikke har noen garanti for at billettene er ekte. Sist jeg var i London på "Mamma Mia" var det noen som satt på plassene våre da vi kom. De ble kastet ut fordi billettene viste seg å ikke være ekte. Skikkelig surt når man kanskje har betalt dobbel pris...

09.aug.2006 @ 11:57
Postet av: Espen Marius Lie

Dersom et slikt forslag ikke er straffesanksjonert, kan vi rolig la være å kommentere dette overhodet.

I alle fall vet vi da med sikkerthet at politiet i Oslo aldri vil kunne finne tid til å prioritere kontroll av billettsalg.

Postet av: Jan Erik

Jeg er helt enig med ovenstående innlegg. Jeg har forsøkt å kjøpe billetter til konserter, men når det er utsolgt etter 30 minutter blir det håpløst. Går man inn på f.eks. Finn.no og søker på artisten, popper det opp over 100 - HUNDRE- annonser med billetter til salgs, de aller fleste fra "forhandler". Da fungerer ikke billettsalget etter intensjonen og noe må derfor gjøres for å endre på dette. Om så billetten må påføres kjøperens navn, så kan det ikke bli like stort påslag i billettprisen som "haiene" tar... Det skal faktisk mange fordyrende endringer til før man nærmer seg avansen til "haiene". Prinsippet er at man skal kunne unne seg en konsert, eller fotballkamp en gang iblant, uten fordyrende mellomledd, uten å måtte "legge seg i kø"!!!!!

09.aug.2006 @ 12:15
Postet av: Christopher

Et prakt eksempel på en konsert som har kollapset er Rolling Stones på Hampden Park i Glasgow Skottland. Veiledende pris var hele 150GBP per bill + bill. avg. Konserten er utsolgt, men dersom man sjekker eBay så selges bill. for langt under markedspris. Vil man på konserten så må man være villig til å betale markedsprisen for nytelsen. Ikke en fastsatt pris arrangøren må ha for å få med en liten fortjeneste eller i null.

09.aug.2006 @ 12:23
Postet av: Martin

Tror ikke du har opplevd de verste svartebørshaiene.
Eksempelet er VM i fotball, hvor et firma registrert i Norge (pga av vår mangel på lovgivning). Firmaet hadde kassevis av billetter til hver kamp, bare man betalte nok kunne man se hvilken som helst kamp. Disse billettene var skaffet via korrupte fotballforbund rundt omkring i verden.

De norske guttene som jobbet for firmaet hadde væpnede vakter rundt seg, pga de store summene. Om ikke dette er et samfunnsproblem så vet ikke jeg.

Hvorfor er det slik at de aller fleste land har et forbud mot svartebørs?

09.aug.2006 @ 12:48
Postet av: Martin

skulle netsen tro noen her hadde aksjer i bilettservice eller en av de andre som videre selger biletter har ingen sympati me dem som kjøper opp en masse biletter for så og videre selge dem til 10xden vanlige prisen

09.aug.2006 @ 12:50
Postet av: Ole

Det var enkelte politikere som nevnte forbud mot svartebørssalg for 1-2 år side. Jeg selv sendte da en e-mail til de politiske partiene på stortinget, med forklaring på at hvorfor svartebørshandel finnes og at løsningen ligger hos de som selger konsertbilletter. Problemet er egentlig at konsertarrangører og billettselgere ikke skjønner de økonomiske prinsippene, og det er ikke veldedighet overfor publikum de driver med uansett så hvorfor selge til underpris. Det er en enkel løsning jeg foreslo. Start billettsalget med en høy pris pr billett, for så å gradvis senke billettprisen fram til konsertdagen. Om det gjøres riktig vil publikum da få lenger tid på seg til å skaffe billett, svartebørshaiene kan ikke tjene penger og konsertarrangør vil tjene mer.

09.aug.2006 @ 13:05
Postet av: Endre

Svartebørsforbud er sikkelig dumt. Jeg reiser hvert år til England for å se fotball. Jeg har prøvd hver eneste gang å få tak i billetter gjennom klubbene, men uten hell. I stedet kjøper jeg fra supporterklubbmedlemmer som selger til høyere pris enn pålydende. Dette er folk som i utgangspunktet er fotballfans, men som oppgir muligheten til å se sitt lag i aksjon for å tjene en slant ekstra. I England er svartebørs-salg av fotball-billetter forbudt - likevel selges det billetter overalt. Da forbudet kom i England gikk prisene på svarte billetter rett til værs fordi de som solgte måtte ta høyde for risikoen for å tape salg og for å bli bøtelagt.

09.aug.2006 @ 13:19
Postet av: sd

Konsertbiletter er ingen livsviktig ressurs som bør beskyttes med spesielle lover. Arrangørene har nøkkelen til å løse dette på egenhånd.
F.eks etappevis utsteding av biletter og alltid refundere full pris for ubrukte biletter opp til like før arrangementet.

09.aug.2006 @ 14:35
URL: http://singhadag.blogspot.com
Postet av: Richard

For de ivrigste er det bare å legge seg i kø, ja... I så fall kan jo denne Dørum forsøke å skaffe seg billett til cupfinalen i høst gjennom det vanlige billettsalget. Lykke til.

Problemet er at billettene til de største evenementene aldri når det åpne markedet fordi folk på innsiden kjenner billettenes voldsomme verdi på svartebørsen, som etter internettets vekst er vesentlig mer organisert enn hva som kommer frem i Dørums skriverier. Dette handler ikke lenger om studenten, bankmannen og én billett. Dette handler om hundrevis og tusenvis av billetter, AS Schvindel og millionomsetning. Der ligger også samfunnsproblemet.

For oss forbrukere er dette omtrent like artig som monopolsituasjoner og prissamarbeid. Dette handler jo også om å "selge for det folk er villige til å gi". Det er allikevel ingen som betviler at slike situasjoner er uønsket for samfunnet, og må søkes forhindret gjennom lover og regler.

Å angripe svartebørshandelen gjennom lover og regler er den eneste veien å gå.
Og, ja, det er naivt å tro at dette vil løse svartebørsproblemet. Det vil fortsatt stå folk utenfor Ullevaal med skilter, og det vil fortsatt finnes overprisede billetter på QXL. Men dette alternativet er allikevel mye bedre enn hva vi har i dag, med ressurssterke svartebørsfirmaer som foretar store innkjøp og har egne nettsteder dedikert videresalg.

09.aug.2006 @ 14:44
Postet av: kgunlei

Bare registrerer at du ikke aner hva du prater om Dørum. Jeg jobber i billettbransjen og vet hvor mye faenskap svartebørshaien skaper for folk. Innsikt har du ikke, så mye kan jeg si.

09.aug.2006 @ 15:06
Postet av: Dr. Mabuse

Det er vel egentlig ingen som ønsker et forbud mot videresalg av billetter fra vanlig publikum som av ulike årsaker ikke kan benytte dem.

Det er noe ganske annet hvis et av de mange selskapene som har spesialisert seg på massseoppkjøp er tilbyderen. Billettene er kjøpt opp i hopetall og gjerne direkte fra offisielle salgskanaler - med et eneste formål ; Selge dem videre dyrest mulig ! Dette gjør det i praksis vanskeligere for hver og en av oss og skaffe billetter til de mest populære arrangementene gjennom de samme kanalene. "Insidere" hevder at et av de mer kjente svartebørs-selskapene har mer enn tusen oppkjøpere som skaffer dem billetter. I en slik sammenheng er det å utgi seg for en slags god samaritan som kjøper billetter fra syke og svake direkte frekt - og i hvert fall ikke i nærheten av å være sant !

Poenget er at om armadaen av mellommenn holdt seg unna ved salgsstart, ville det bli langt enklere for oss andre å kjøpe billetter til den pris som artist og arrangør har fastsatt.

Vi trenger virkelig ikke dette mellomleddet som har gjort det til sin spesialitet å videreselge billetter til høyest mulig pris.

09.aug.2006 @ 15:27
Postet av: Jon Erik

Vi driver reisebyrå og selger pakker bestående av fly, hotell, og fotballbilletter til Spania. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være ulovlig, galt eller umoralsk å tjene penger på dette. Vi må ha penger for det vi gjør, akkurat som alle andre som jobber i dette landet. Det vi må gjøre hvis det kommer forbud er å sette opp prisene på hotellet og flytransporten og selge billettene til kostpris.

09.aug.2006 @ 15:34
Postet av: Endre

Det undrer meg etter å ha lest innleggene her at mange later til å tro at det blir slutt på svartebørssalg når det eventuelt blir forbudt. I følge den tyske avisen Frankfurter Allgemeine gikk ca. 18% av billettene til fotball VM på svartebørs. Dette til tross for forbud og det tetteste politioppbud på noe idrettsarrangement noengang i verdenshistorien. I Danmark var det en politiker som ville forby motvind på alle sykkelstier - forslaget om lovforbud mot svartebørs minner om dette...

09.aug.2006 @ 15:45
Postet av: Erik

Jeg vil få takke Øystein Dørum for et meget fornuftig innlegg!
Det er deilig å se at det endelig vies spalteplass til fornuftige motargumenter mot den meningsløse forbudsprosess som nå er i gang.

Jeg slutter meg til alt Dørum skriver!

Forslaget om forbud mot videresalg av billetter til merpris er et molboforslag.
Giske snakker om at folk nå skal få en mulighet til å få tak i billetter.
Med forbud skjer det motsatte!
I Danmark har det vært forbud i mange år, og der er det fullstendig umulig (ihvertfall har ikke jeg fått det til) å få tak i billetter til store konserter.
Jeg har selv prøvd å få billett til U2 i fjor og til Rolling Stones i år, men det finnes ingen billetter på markedet (pga forbudet).
Selvsagt blir det like fort utsolgt gjennom det ordinære salget.
Etterspørselen etter de underprisede billettene er så enormt høy at det uansett blir utsolgt i løpet av 10 min med sprengte internet- og telefonlinjer.

Når forbudet kommer til Norge blir det like jævlig for norske musikkfans.
I tillegg risikerer verdiskapende mennesker som kommentator Jon Erik (jfr. over) å gå over ende med sin virksomhet.
Videre mister fattige studenter muligheten til å få drive litt omfordelingspolitikk ved å selge billetter til rike middelaldrende mennesker.
Med forbud må disse fattige gå til foreldre eller på sosialen.

Slik blir det når sosialistene begynner å røre...

10.aug.2006 @ 17:39

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1772140

Øystein Dørum

Øystein Dørum har siden 1998 vært sjeføkonom DnB/DnB NOR Markets. Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO, grunnfag sosialantropologi i tillegg, master i statsvitenskap fra London School of Economics, autorisert finansanalytiker (AFA). Studentengasjementer i Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå 1984-87. Konsulent / rådgiver / underdirektør Finansdepartementets økonomiavdeling 1988-95. Nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, DG EcFin, våren 1993 i forbindelse med Norges EU-medlemskapssøknad. Analytiker/seniorøkonom Gjensidige NOR 1995-98.

hits